9 milyon kişinin borçları siliniyor

Kamuya borcu olanlar dikkat! Yeni yapılandırma taslağı mecliste kabul edildi. Başvurular bu ay başlayacak. 30 Haziran’a kadar başvuranlar, borçlarını azaltıp kolayca kapatabilecek. Peşin ödemeye indirim, 36 aya varan vade imkanı olacak. 

Hükümetin müjdesini verdiği yeni yapılandırma hayata geçiyor. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme; 31 Mart 2017'ye kadar olan kesinleşmiş kamu alacaklarını yapılandırıyor. Daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor. Ancak yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam eden borçluların, yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor. 

MECLİS’TE KABUL EDİLDİ 

Düzenlemeyle; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılıyor. Yapılandırma imkanı sağlanan borçlar arasında vergi, prim, su, ecri misil ödemeleri, trafik, askerlik ve nüfus para cezaları yer alıyor. Yapılandırma için başvurular, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayacak. 

ANA PARA ÖDENECEK 

30 Haziran'a kadar başvuruda bulunma şartı var. Yapılandırmada ana paranın tahsilinden vazgeçilmeyecek. Gecikme faizi ve cezası silinip, bunun yerine enflasyona (Yİ-ÜFE) göre güncelleme yapılacak. Peşin ödemeyi tercih edenler, enflasyon tutarının da yarısını ödeyecek. Borçların taksitler halinde ödenmesi halinde, borçlar belirlenen katsayılara göre artırılmış şekliyle ödenecek. 

Hangi borçlar kapsamda 

 

- 31 Mart 2017 tarihinden önceki dönemlere ait;  

- Vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları 

-  Trafik cezalarının gecikme faizleri  

- Gümrük vergileri ve idari para cezaları, gecikme faizleri   

- SGK primleri, işsizlik sigortası primi ve  cezaları  

- Ödenmeyen su, atık su ve katı atık ücreti alacakları.

Son tarih 31 Ağustos 

 

Yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecek. Taksitler 2  ayda bir ödenecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacak ancak ödemeler daha kısa sürede olabilecek. Kısa sürede ödenmesi halinde düzeltme yapılacak. İlk taksit ve peşin ödeme için son tarih; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na, il özel idarelerine ve belediyelere olan borçlarda 31 Temmuz, SGK'ya olan borçlarda 31 Ağustos olacak.