YAZARLAR

Haramilerden korkmayın! 

Bakar mısınız, ülkemin toplumu aydınlatması gereken aydınlarının, entelektüellerinin, ülkeyi yönetmeye talip siyasetçilerinin haline! 

Adamın biri bir laf etti, mal bulmuş mağribi gibi herkes sarıldı bu lafa! 

Neymiş efendim, yeni bir devlet kuruluyormuş da bu devletin kurucusu da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’mış! 

Amanın, sen nasıl edersin bu lafı da, seni gidi devlet düşmanı da… 

Ey ahali, nedir bu devlet Allah aşkına? 

Üstüne söz söylenemez bir şey de, bizim mi haberimiz yok? 

Kendimizce biz de sosyoloji, tarih okuduk, okuyoruz hamdolsun! Bendenizin okuduğu devlet kavramı hiç de öyle üzerine söz söylenemez bir şey değil! 

Öyle felsefe falan yapacak değilim, buyurun en yalın haliyle, Türk Dil Kurumu sözlüğünden herkesin üzerinde ittifak edeceği devlet tanımı, ‘’Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık’’. 

Bu dokunulmaz, dokunanı yakan devletin(!), olmazsa olmazı toprak yani vatan ve millet! 

Şimdi vatanın bütünlüğü içten ve dıştan her an tehdit altında, yedi düvel bir araya gelmiş vatana kastetmekte! Gün geçmiyor ki vatanın dışında, içinde devletin olmazsa olmazı milletin evlatları şehit olmakta! Biri bir laf etti diye herkes işi gücü bıraktı aldı sazı eline! 

Bu devlet denen şey, adına vatan denen bu topraklar üzerinde yaşayan, dili, dini, ırkı ne olursa olsun yaşayan insanların ortak çıkarları yönünde aralarında kurdukları tüzel kişilik! En yalın ifadeyle hizmetçi! Ben hanemdekilerden önce hizmetçime en modern binaları yaptıracağım, emrine en modern arabaları verip, her türlü imkânı sağlayacağım ama tek bir laf edemeyeceğim! 

Burada tartışılması istenmeyen devlet mi yoksa başka bir şey mi? Ben hizmetçimden memnun değilsem bal gibi de istediğim lafı ederim arkadaş ve bu hakkımı da benim elimden hiç kimse alamaz! Ben ceberut devletin zulmü altında inim inim inleyeceğim, biri de çıkıp bana, ‘’Sus devlet bu yapar’’ diyecek! Dürüst olalım beyler sizin dokundurmadığınızın adı devlet değil! Sizin dokundurmamaya çalıştığınız şeyin adı harami düzeni! Evet, o düzen de ilelebet sürmez! 

Profesör unvanını bir zırh gibi bürünen, bir zatı muhterem çıkıp,‘’Bu devlet 94 yıl önce kuruldu, kurucusu da belli” diyor. Bravo senin bilim adamlığına (!) Ne oldu vatan mı değişti, yoksa millet mi değişti? Yıkılan devleti oluşturan milletin yerine başka bir millet mi geldi, yoksa yıkılan devletin milleti yeni bir vatan toprağına mı taşındı? Adı önce Anadolu Selçuklu sonra aynı topraklarda aynı millet tarafından adı değişip Osmanlı İmparatorluğu, sonrasında da yangın yerine dönen vatan toprağından, yine Osmanlı okullarında okumuş, Osmanlı İmparatorluğu milletinin vatansever evlatları tarafından kurtarılabilen topraklar üzerinde adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuş! Bizler bu bekanın takipçileriyiz. Yani bu tartışmayı başlatanlar, mal bulmuş mağribi gibi sarılanlar, Ayhan Oğan’ın ne demek istediğini anlamadılar mı sanıyorsunuz? Bal gibi de anlaşılmıştır ancak işlerine gelmiyor! 

İşi ister bilimsel ister çok basit bir tarif açısından ele alın, ortada ne yıkılan devlet vardır ne yeni kurulan devlet! Kaldı ki yeni dediğiniz devletin ilk meclisi Meclisi Mebusan’ın son oturumunu görüşerek işe başlamıştır! Cennet mekân Gazi Mustafa Kemal Paşa ve kendisi gibi vatansever arkadaşları bin yıllık vatan toprağını yedi düvele vermeyerek Türk Devleti’ni kurtarmışlardır! Bu millet de onlara minnettardır! Müesseseler aynen devam etmiş hatta memurlarına varıncaya kadar da aynı insanlar görevlerine devam etmiştir ve bu müesseselerin çoğu da günümüzde varlığını sürdürmektedir! 

Bakınız bundan 225 yıl önce bugün 10 Ağustos 1792 tarihinde Fransa’da krallık kaldırıldı, ne oldu Fransa’nın yerine yeni devlet mi kuruldu? 

Sözün özü, devletin olmazsa olmazı toprak yani vatan ve yine devletin olmazsa olmazı millettir ve milletin bütünlüğü tehdit altındayken kimse harami düzenini bu kısır gündem üzerinden korumaya çalışmasın! 

Sayın Oğan, bizim mahallenin entelektüelleri ve siyasileri sözüm size; 

Sanmayın ki onların savundukları devlettir, tek dertleri harami düzenin savunulmasıyla artan  primleridir! 

Haramilerden KORKMAYIN!

Ahmet Yenilmez Diğer Yazıları