YAZARLAR

Bu yıl 29 Ekim’de çalışan üç yevmiye mi alacak?

Bu yıl 29 Ekimin Cumhuriyet Bayramının pazar gününe denk gelmesi nedeniyle bir çok çalışanın kafasında  bayram ve pazar yevmiyesinin her ikisini alabilir miyiz?  Sorusu oluştu.  İşyerlerinin bir kısmında pazar günleri de çalışılıyor. Bir kısım işyerlerinde ise  pazar günleri hafta tatili yapılıyor.  Pazar günü tatil olan işyerlerinde çalışanlar için sorun yok. Pazar günü hafta tatili kullananlar ücretlerini bir iş karşılığı olmaksızın alabilecekler. 

29 Ekim' de çalışanlar 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının  pazargününe denk gelmesi nedeniyle pazar günüde çalışanlar yönünden bayram ve pazar günü ücretlerinin birleştirilerek ödenmesi gündeme geldi. 
Hafta tatilinde çalışanlara bir kat fazlasıyla ücretleri ödeniyor. Örneğin hafta tatili pazar günü olan bir işçinin pazar günü çalışması halinde günlük ücreti 80 TL ise pazar günü çalışmasının karşılığı olarak ilave bir 80 TL daha alacak. 
Hafta tatili kullanılan pazar gününün  Cumhuriyet Bayramına da denk gelmesi halinde  işçilere cumhuriyet bayramında çalışmalarının karşılığı olarak ayrıca bir zamlı ücret ödenmeyecek. Sadece hafta tatili ücreti ödenecek. 

Yargıtay kararı 
Ulusal bayram ve genel tatil günüyle hafta tatilinin aynı güne denk gelmesi durumunda çalışanlara iki ücretinde ödenmeyeceğine Yargıtay karar vermiştir. Söz konusu Yargıtay’ın kararı “çakışan genel tatil ile hafta tatili varsa bunların biri açısından hesap yapılması gerekirken mükerrer yapılan hesabın hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” Şeklindedir. (Yargıtay 9. HD.nin 10.12.2005 Tarih ve  Esas 2014/21706, Karar 2015/35058 Sayılı Kararı) 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hafta tatili pazar günü olup da işyerinde çalışanlar ücretlerini iki kat fazla olarak değil bir kat fazla olarak alacaklardır. Bir başka deyimle çalışanlar üç yevmiye değil, iki yevmiye ücret alacaklardır. 
Örnek: İşçi Fatma Hanımın   günlük maaşının 90 TL olduğunu varsayalım. Fatma Hanım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında  çalışmazsa 90 TL ücretini alacak. Fatma Hanım, hafta tatiline denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında  çalışırsazamlı ücretle birlikte 180 TL maaş alacak.