• Bist 100
  102.715
 • Dolar
  5,2800
 • Euro
  5,9675
 • Altın
  224,2585
İstanbul
6 / 13
0530 708 54 54
0530 708 54 54

YAZARLAR

İşyeri devrinde çalışanın hakları

İşyeri devrine/satışına çalışma hayatında sıkça rastlanıyor. İşyeri devirleri işyerinde çalışanları doğrudan etkileyebiliyor. Okuyucularım, işyeri devrinde haklarını nasıl alabileceklerini ve işyeri devri olarak kabul edilen durumların neler olduğunu soruyorlar. Bu yazımda işyeri devri ile ilgili okuyucularımdan  gelen soruları birleştirerek cevaplamaya çalışacağım.

SÖZLÜ DE GEÇERLİ  

İşyeri devri nedir? 
Devir, işyeri veya işyerinin bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredilmesidir. Hukuki işlemden kasıt işyeri devri ile ilgili satış vb. sözleşmenin yapılmış olmasıdır. İşyeri devri sözlü olarak yapılmış olsa bile geçerlidir. 
İşyeri devri olarak kabul edilmeyen haller nelerdir? 
İflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri işyeri devri olarak kabul edilmiyor. 
MARKANIN DEVRİ 
Basın İş Kanununa tabi işyerlerinde logo ve marka gibi unsurların devri işyeri devri sayılır mı? 
5953 sayılı Basın İş Kanununa tabi işyerlerinde logo ve marka gibi unsurların devri işyeri devri sayılıyor. Yargıtay kararları da bu yöndedir. 
ŞAHISTAN ŞİRKETE DEVİR 
Gerçek kişi tarafından işletilen işyeri, ortakları aynı olan şirkete devredilirse  bu devir kabul edilir mi? 
İşyerinin şahıstan şirkete devride işyeri devri olarak kabul ediliyor. Aynı şekilde işyerinin şirketten şahsa devride işyeri devri olarak kabul ediliyor. 
İşyeri devri iş sözleşmesini nasıl etkiler? 
İşyeri veya bir bölümünün devrinde işveren tarafı değişmektedir. Devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. 
İŞÇİLERE NE OLUR ? 
İşyeri devredilen işçi iş sözleşmesini fesh edebilir mi? 
Devredilen işyerinde çalışan işçiler, işyerini devralan işverenin sevk ve idaresinde çalışmaya devam ederler. İşyerinin devri işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Dolayısı ile işçiler biz iş sözleşmesini eski işverenle yaptık yeni işverenle sözleşme yapmadığımız için iş sözleşmemizi fesh ediyoruz diyemezler. İşçilerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır. 
İşyeri devrinde işverenlerin işçilerle yapılmış iş sözleşmesiyle bağlı mıdır? 
Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır. 
KIDEMİ ETKİLER Mİ? 
İşyeri devrinin işçilerin kıdemlerine etkisi var mı? 

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Örneğin bir işçi devreden işverenin yanında 4 yıl devralan işverenin yanında da 3 yıl çalışmışsa bu işçinin yıllık izin hakkının hesaplanması işyerindeki toplam çalışması olan 3+4=7 yıl üzerinden hesap edilecektir. Devirde eski ve yeni işverenin sorumluluğu İşyerini devreden ve devreden işverenin sorumluluk süresi ne kadardır?
İşyerini devreden işverenin sorumluluğu iki yıl ile sınırlıdır. Bu iki yıllık sorumluluk devralan işvereni de kapsamakta, ancak iki yıllık süreden sonra işçilerin bütün haklarından devralan işveren sorumludur.