YAZARLAR

yazarresmi
Ömer Özkaya

omerozkaya@gunes.com

10 Ağustos 2017

TÜM YAZILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Alman Aklı (1) 

Rus, İngiliz, Çin ve Türk aklıyla kıyaslanırsa Alman Aklı, uzak bir geçmişe sahip değildir, en fazla 1.700 yıllıktır. Özellikle ekonomiyi iyi bilir, askeri konulara aklı ermez. Bu sebeple iyi bir silah arkadaşı olamaz, olmamıştır. 

İntikam hırsı, Alman Aklı’nın en temel dinamosudur. En çoktan en aza doğru intikam almak istediği 5 ülke; İngiltere, İngiltere’nin yerini alan ABD, Fransa, İsrail ve Rusya’dır. Alman Aklı, intikam hırsıyla aklıselim-i kaybetti. İngiltere’den intikam alma arzusu gözlerini kör etmiş durumda. 

Alman Aklı, Ankara’nın; ABD’yle ittifakından ve İngiltere’yle ilişkilerinden rahatsız. İngiltere’nin inşa ettiği ve bugün çatırdamakta olan küresel düzenin ancak Ankara’nın desteğiyle tersyüz edilebileceğine inanıyor. Son yıllarda Almanya, Türkiye’ye ilişkin neredeyse bir senaryo üretim merkezi konumunda. 

Alman Aklı’nın en zayıf yanı, ekonomisinin ihracata bağımlı olmasıdır. Ucuz ama kaliteli bir üretim, Berlin’e ağır darbe olur. Uzak gelecekte uzaya yerleşmek, uzayın imkânlarından yararlanıp uzayı üs olarak kullanmak, Alman Aklı’nın planlarından biri. Ekonomisini ihracata bağımlılıktan kurtarma peşindeki Berlin’in umudu, nadir element bakımından zengin olan uzay. Plan, uzay madenciliği üzerine kurulu. Uzay madenciliği alanında sağlanacak üstünlük, Berlin’in rekabet gücünü artıracaktır. Dünya’da az bulunan hammadde zenginlikleri asteroitlerden elde edilecek. Avrupa Uzay Ajansı'nın eski başkanı Jean-Jacques Dordain’e göre de “Uzay madenciliği artık Jules Verne romanlarından çıkıp gerçeğe dönüştü, asteroitlere uzay araçları gönderip çıkarılan değerli minerallerin Dünya'ya döndürülmesi artık mümkün hale geldi.” (bbc, 4 Şubat 2016) 

 “Bilim adamları, Ay yüzey kabuğunda Dünya'dakinden çok daha fazla ve kolay ulaşılabilir, geleceğin pratik, ucuz ve güvenli yakıtı olarak görülen ve fosil yakıtların yerini alabilecek sınırsız füzyon enerjisinin elde edildiği nadir bulunan helyum-3 rezervleri olduğunu düşünüyorlar.” (Almanyanın Sesi- 9 Kasım 2008) 

Alman Aklı’nın, önem sırasına göre, ilk 15 önceliği şöyle: 

1- Almanya’nın ihracatının emniyetini sağlamak 

2- İthal edilen enerji ve ihtiyaç elemanlarının temin emniyetini sağlamak 

3- Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak 

4- İngiltere’den intikam almak 

5- Uzay’da üs kurmak 

6- Ehemmiyetli ehemmiyetsiz demeden tüm dünyadan bilgi toplamak ve bunları arşivlemek 

7- Eğer istihbarat üzerinde olumlu etki yapacaksa, ilgili personelin istediği dine geçişine müsaade etmek ya da etmemek 

8- İsrail’den intikam almak 

9- Orta Asya’ya yerleşmek 

10- İstihbaratı yeniden yapılandırmak, operasyonel hale getirmek, teknolojiyle donatmak 

11- Ülkeye (Almanya) yabancı girişlerinin idaresini tek elde toplamak 

12- Uçlardakiler de dahil vatandaşlarını merkezde toplamak 

13- Uluslararası ilişkilerde itibarlı olmak 

14- Berlin’e uluslararası ilişkilerde hakemlik rolü kazandırmak 

15- Almanya’nın askeri yeteneklerini geliştirmek. 

Pazar günü devam edelim. 

Ömer Özkaya Diğer Yazıları