YAZARLAR

İsrail ve Irak (2) 

İslam ülkelerinin sokaklarında müslümanlar Türkiye'ye umut bağlamış durumdalar ve İslam ülkelerinin neredeyse tamamında bir Recep Tayyip Erdoğan hayranlığı var. Türkiye ve Sayın Erdoğan o kadar etkili ki bir çok ülkenin diplomatları bu durumu ülkelerine rapor ediyorlar. 

“Türkiye, Orta Doğu'da psikolojik ve propaganda üstünlüğünü yakaladı, akıllı bir strateji ile ekonomik ve siyasi üstünlüğü de ele geçirebilir” şeklindeki bu raporlar Orta Doğu'daki operasyonların artmasına sebep oldu. 

Türkiye'nin Menderes, Özal ve Erbakan ile İslam dünyasının ufkunda tekrar belirmesi ve Rusya ile zaman zaman etkili işbirlikleri geliştirmesi ülkemizde kaç darbeye ve kamuoyuna yansıyan/yansımayan kaç muhtıraya sebep oldu acaba? 

Türkiye'nin son dönem sayın Erdoğan ile İslam ülkelerinin tümünde ciddi şekilde halklarını kavramasına ve bunun kurumsallaşmasına izin verilemezdi. 

İsrail'in bugünkü sınırlarına ulaşması ile Batı diplomasisinde ciddi kırılmalar yaşandı. İlk defa İsrail, en stratejik ve jeopolitik bölge Orta Doğu'da Batı'nın müttefiki olarak görülmeye başlandı. Türkiye'nin Orta Doğu ve Asya'daki jeostratejik, jeopolitik, teostratejik, ekonomik ve askeri gücünü dengelemek için İsrail'in yanında bir de “Kürdistan” kurulması zaruri görüldü. 

Bütün bu olanlar Türkiye'yi sınırlamak ve ufalamak için yapılıyor. Çünkü Özal döneminde güçlü bir Türkiye'nin Orta Doğu'yu bütünleştirerek güçlü hale geleceginin ilk bulguları elde edilmişti. İşte bugün Türkiye'nin Sayın Erdoğan ile İslam coğrafyasında kazandığı ağırlık, İsrail destekli bir “Kürdistan” ile dengelenmek isteniyor. Yabancıların yıllardır orduları ile çizdiği ve takviye ettiği sınırlar bir anda belirsizleşiyor. 

Tehlike büyüktü. Son 10 yılda, etkili ülkelerin diplomatları Türkiye'nin ulaştığı bu güç ile ilgili raporları peş peşe ülkelerine gönderirken Türkiye içeride azdırılan etnik terör ve FETÖ'nün operasyonları ve nihayet 15 Temmuz darbesi ile felç edilmek isteniyordu. Bütün bunlar Türkiye'nin Körfez ülkeleri ve Afrika ile kara bağlantısını kesmek, “Kürdistan” ve İsrail birlikteliğini yeni jeopolitik, jeostratejik, diplomatik, istihbari, askeri, ekonomik ve enerji üssü haline getirmek için yapılıyordu. 

Çünkü Büyük Asya'nın kuzey ve orta bölgelerine Türkiye'nin ulaşmasının engellenmesi  Azerbaycan'ın bir kısmının işgali ile zaten elde edilmişti. Diğer yandan Hazar'dan Hint Okyanusu'na kadar uzanan İran da zaten doğal bir bariyer idi, “Kürdistan” da kurulup Akdeniz'e bağlandı mı Türkiye güneyden de kuşatılacak, artık etkisiz bir ülke olacaktı. Müzakere, müzakere, müzakere... Türk ordusunun KKTC'den de çıkarıldığını bir düşünün... Bu durumda “Kürdistan” ve İsrail bölgenin yeni lideri olarak selamlanacaktı. 

Kısaca “İsrail neden Irak'ta, İsrail bayraklarının Kuzey Irak'ta ne işi var” sorusunun ilk cevabı işte budur. 

Ömer Özkaya Diğer Yazıları