YAZARLAR

yazarresmi
Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Vecdi Ertekin
mvecd.ertekn@gophastanes.com.tr